МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТЪРЖЕСТВА

Провеждат се ежегодно в град Смолян и включват богата програма от културни прояви: фотоизложби, концерти, литературни премиери, спортни мероприятия.

Кога се провежда? Проявите текат през целия месец май, а програмата за тях е налична на официалния сайт на община Смолян. За повече информация може да се обърнете към ТИЦ Смолян.