ПРАЗНИКЪТ НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО В С. МОГИЛИЦА

 

ПРАЗНИКЪТ НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

Представят се местните занаяти и фолклор. Проучва се как са се изработвали родопски терлици, черги, месали, мендили, торби. Запазена е и предтъкаческата техника на изработване на “зунки” – цветни ленти за декориране на костюми, дръжки за торби, окрайчване на тъкани. Демонстрира се автентична преработка на овче мляко и добиване на бито сирене. Показва се тъкане на хоризонтален и вертикален стан.

Кога се провежда? Празникът е традиционен и в продължение на две десетилетия се провежда всяка последна събота на м. юни. За повече информация може да се обърнете към ТИЦ Могилица.