Смолянският водопад – кътче чиста природа сред града

3 авг., 2020Новини, Природни забележителности

Smolyan Vodopad

Община Смолян реализира по ПУДООС проект „Смолянският водопад – кътче чиста природа сред града“. Той е насочен към подобряване на условията за отдих в природата, чрез облагородяване на местната забележителност.

С реализирането на проекта се обособява приятна паркова среда с необходимото парково оборудване, което осигурява комфорт и удобства както на местните жители, така и на гостите на град Смолян. По проекта се извършват дейности по почистване и озеленяване, монтиране на дървен мост с предпазен парапет, метална ограда, обзавеждане с масивни дървени пейки, поставяне на кошове за отпадъци, освежаване и подновяване на съществуващата туристическа маркировка, както и монтиране на информационни табели.

Водопадът е скрит между къщите в западните покрайнини на града. Разположен е по течението на малката Крива река. Височината му е 20 метра, а местността е наречена Салихаговата урва. Народната памет свързва смолянския водопад със Салих Ага – управник по времето на Османското робство, който раздавал правосъдие, хвърляйки провинилите се от скалата над водопада.

Водопадът е обявен за природна забележителност през 1968. Гъста растителност скрива гледката към водопада. Около него е израсла буйна растителност и високи дървета, които, освен че скриват водопада, правят и невъзможно стигането до него. В почти всички брошури за туризъм в Смолян водопадът е сочен като атракция, но туристите трудно могат да го открият, тъй като около него няма указателна табела.

Дейностите по проекта ще допринесат за повишаване на екологичната култура на гражданите, а чрез активното им включване с доброволен труд ще се повиши позитивната нагласа и желанието на обществеността за опазване на околната среда и участието на гражданите в инициативи с екологична насоченост.

Общата му цел е създаване на екологично-чисто място за отдих и подобряване средата на живот за жителите на града и в частност жителите на квартала. Специфичните цели са почистване и облагородяване на пространството около Смолянския водопад; създаване на привлекателна паркова среда; повишаване на екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са оформяне на околното пространство, ръчно оформяне и терасиране на терена, монтиране на дървен мост с предпазен парапет, метална предпазна ограда, дървени дъски към съществуваща и нова метална ограда, пейки, кошове, информационни табла, освежаване и подновяване на съществуваща туристическа маркировка.

Инвестиция за създаване и възстановяване на зони за отдих /пейки, беседки и т.н./, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения и др. Стойността на проекта е 9 990,00 лв.

Съобразявайки се с финансовите си възможности, община Смолян монтира преди години и 75- метров метален предпазен парапет, с който да се обезопаси част от маршрута.

След реализирането на проекта, Смолянският водопад ще се превърне в атрактивна дестинация, каквато е и намиращата се в непосредствена близост еко-пътека „Каньона на водопадите“, която от ранна пролет до късна есен се посещава от хиляди туристи.

При изпълнението на проекта община Смолян залага на тезата „Хората помагат на природата. Природата помага на хората“.

Активното участие на жителите от Смолян е декларирано в списък, който е приложен към проектното предложение.

Пресцентър на община Смолян