Казанджи дере

Малката рекичка Казанджидере е десен приток на по-голямата Тенесдере, която извира от подножието на връх Перелик, протича през село Мугла и проправя своя път на запад, губейки се на места в земните недра поради силно изразения карстов терен. Казанджидере представлява сравнително дълбок дол, дълбан от течащата в продължение на стотици години вода, чиято сила и постоянство са образували в скалите корита, наподобяващи казани. Природата тук е изключително дива и запазена.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Бъдете особено внимателни, когато теренът е мокър. Скалите в каньона са изключително хлъзгави и съществува опасност от подхлъзване и нараняване. Не оставяйте деца без надзор.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ

Природна забележителност

В РАЙОНА НА

с. Мугла

GPS КООРДИНАТИ

41.626735, 24.494550

ОТ ГР. СМОЛЯН

на 26 км

НАДМ.ВИСОЧИНА

1350 м

как да стигнем до

казанджи дере

Ако се намирате в центъра на село Мугла, трябва да поемете в посока северозапад, по течението на реката. След последните постройки се оглеждайте за малко мостче над Тенес дере и табела с надпис „Казанджидере“. Пътеката след моста ще ви поведе през девствения каньон, където се намират водопадите. Времето, необходимо за достигане до тях, е около половин час.

ШОФИРАНЕ

За навигация с автомобил може да използвате картите на Google Maps.

ПЕШ

За навигация при пешеходен маршрут може да използвате планинската карта на BGMountains.org.

Моля, имайте предвид, че данните за навигация са от Google Maps и BGMountains, може да съдържат неточности и са предназначени за спомагателно, а не основно средство за ориентация при избор или провеждане на преход.