Климат

Разнообразните форми на релефа, в съчетание с географското положение в пределите на планинския масив на Родопите, обуславя характеристиките на климата в общината. Климатът тук е преходно-континентален със средиземноморско влияние. Високите части на общината се отличават с планински климат. Лятото е прохладно, а зимата – мека. Средните годишни температури се понижават с увеличаване на надморската височина. Годишната температурна амплитуда е относително малка. Средната януарска температура е между -1оС и -5оС, а средната юлска между 13оС и 20оС. Средното атмосферно налягане е 734,9 hPa.

Циркулационните условия и орографията на територията определят особеностите на годишния ход на валежите. Типични за териториите с преходен климат, тук се наблюдават два ясно изразени максимума и два минимума на валежния режим. Главният валежен максимум е през зимата, като превишава пролетно-летния през май-юни. Годишните валежни суми се колебаят между 99 мм и 1200 мм. Валежите от сняг са значителни в планинските райони над 1300 м, а снежната покривка се задържа в рамките на 80 до 120 дни. Зимата е мека, без екстремно ниски температури и лавини. Лятото е прохладно и влажно, а есента – продължителна и топла.

Географското положение на община Смолян определя преобладаването на източните ветрове. По време на преходните сезони и през зимата не са изключение и топлите ветрове, идващи от юг – лодос и бял вятър. От местните ветрове се проявяват планинско-долинните по долините на реките.

четирите сезона в родопите

ПРОЛЕТ

 

ЛЯТО

 

ЕСЕН

 

ЗИМА