УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТА

VISITSMOLYAN.BG

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Администратор на личните данни, които се събират, обработват и съхраняват в настоящия сайт е Община Смолян.

Потребителите на сайта VisitSmolyan.bg могат да го разглеждат, без да попълват регистрационни форми и да въвеждат лични данни. В случай, че използвате формите за връзка с нас е необходимо да въведете изискваните данни. Личните данни, които въвеждате в контактната форма или предоставяте по телефона и/или електронната поща, се обработват с цел да се отговори на Вашето запитване.

Нашият уебсайт включва хипервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.