Култура

Взаимодействието на природата и човека е формирало

многобройни културни пейзажи

Тук се намират множество културни ценности – материални и нематериални свидетелства за човешко присъствие и дейност с висока научна и културна стойност. Културното наследство в община Смолян е представено от археологически, исторически, архитектурно-строителни, художествени и етнографски обекти и комплекси, както и от природните ценности, народните традиции и културните обичаи.

В общината се намират над 421 обекта обявени за недвижими културни ценности.

с категория „национални значение“:

Исторически обекта

Архитектурно-строителни и художествени недвижими културни ценности

Археологически обекта

недвижими културни ценности:

град Смолян

село Широка Лъка

село Чокманово

селата Солища, Момчиловци, Арда, Гела, Могилица, Смилян

Нематериалното културно наследство в общината е

представено от

народните традиции, фолклора и културните обичаи. Културният календар на общината през годините е представен от националния фолклорен събор „Рожен”, Международни младежки фолклорни „Орфееви празници”, Гайдарско надсвирване в с. Гела и международен етно-джаз фестивал „July Jazz”. В последните години се организират успешно фестивалът „Родопи Фест“ за иновативни културни събития и Фестивалът на дивите цветя в Родопите, който допринася за популяризирането на природното богатство на Родопите, местните традиции и обичаи, създавайки иновативен и атрактивен туристически продукт.

Ежегодно в село Широка лъка се провежда традиционният празник на

кукерските и маскарадни игри „Песпонеделник”

Народните традиции и културните обичаи се съхраняват главно от читалищата и техните самодейни състави, от Ансамбъл „Родопа“, но също и в Родопския драматичен театър „Николай Хайтов”, от  Регионален историческия музей „Стою Шишков”, който разполага с изключителни етнографски колекции. Ежегодно в селата в общината организират традиционните събори и родови срещи, които се подкрепят от общината и също в голяма степен допринасят за опазването и популяризирането на местните традиции и обичаи.