ОБИЧАЯТ „РОДОПСКА СВАТБА“ В С. МОМЧИЛОВЦИ

 

ОБИЧАЯТ „РОДОПСКА СВАТБА“

Това е стар обичай, възстановен от преди 100 г по идея на местни самодейци и фолклористи. Използвани са материали от историята на селото, написана от отец Константин Канев, книгата на Стою Шишков и спомени от възрастни местни хора.

Обичаят включва: гостуване на момковите близки в дома на момата и спазаряване; подготовка на сватбата в домовете на момата и младоженеца; калесване /поканване/ с китка и бъклица на всички сватбари от девера и шаферката; сватовете се спазаряват за рубата след като се извежда невястата; прощаване на всички близки и приятели с булката; венчавка в църквата и подлив – булката с менче полива вода, за да си измият ръцете всички близки от мъжка страна и след това даряват булката.

Кога се провежда? Обичая може да се представи по заявка. За повече информация може са се свържете с ТИЦ Момчиловци.