Античният път в местността Амзово

Отсечката, запазена в близост до града, е част от внушителния римски път, прекосяващ рида Чернатица от Горнотракийската низина до Беломорието.
Римският път е устроен по всички изисквания на римското пътно строителство, със солидна настилка, която в зависимост от терена и преодоляването на различни наклони се състои от няколко пласта. Обикновено широчината на пътното платно варирала между 2,7 и 3 м. От двете страни то било ограничено от едри камъни. Между тях е оформена останалата част от платното, състояла се от по-дребни и различни по големина и форма камъни. Те били наредени върху здравия терен, като за подложка е използвана пръст.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

В близост се намира горски парк Амзово – приятно място за детски забавления, неформално обучение и игри сред природата. За повече информация може да се обърнете към ТИЦ – Смолян.

КАТЕГОРИЯ

Културна забележителност

В РАЙОНА НА

гр. Смолян

GPS КООРДИНАТИ

41.560864, 24.694077

ОТ ГР.СМОЛЯН

7 км

как да стигнем до

античният път в местността амзово

Запазени участъци днес се намират южно от град Смолян. Достъпът до тях е лесен. Античният път се препокрива с маркирания маршрут към село Могилица и пещерата Ухловица. За да достигнете до тях, може да използвате асфалтовия път от Смолян към селата Турян и Пещера. След като подминете последните къщи на Смолян, ще видите табели с туристическа маркировка, водеща към село Могилица. Поемайки по пътеката, се оглеждайте за запазени участъци от пътя.

ШОФИРАНЕ

За навигация с автомобил може да използвате картите на Google Maps.

ПЕШ

За навигация при пешеходен маршрут може да използвате планинската карта на BGMountains.org.

Моля, имайте предвид, че данните за навигация са от Google Maps и BGMountains, може да съдържат неточности и са предназначени за спомагателно, а не основно средство за ориентация при избор или провеждане на преход.