В Смолян ще се проведе национална спортна проява „Зимно предизвикателство 2022“

17 мар., 2022Новини

Национална спортна проява „Зимно предизвикателство 2022“

На 26 март (събота), Смолян ще бъде домакин на инициативата „Зимно предизвикателство 2022“ . Националната спортна инициатива се реализира с подкрепата на Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ и е в изпълнение на Националната програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР 2021-2024.

Програмата на събитието включва поход от Паркинг на ресторант „Рибката“ – кв. Каптажа до местността „Белия камък“ и Забавни игри в местността „Белия камък“.

Събитие

Дата: 26 март 2022
Час: 11:00

Местоположение

Паркинг на ресторант „Рибката“ – кв. Каптажа 

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

Инициативата има развлекателен характер, а целта е да бъде насърчена двигателната активност на открито на участниците.

Участие могат да вземат желаещи от всички възрасти – индивидуално или семейно.

Проявата се осъществява по инициатива на „Българска федерация спорт за всички“, подкрепена от Община Смолян, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН / в община Смолян и сдружение „Родопски скаут“ – Смолян.